Voorzitter:

William Boselie

Secretaris:

Gerard van Rees

Penningmeester:

Roland Limpens

Lid:

Ron van Mierlo

Copyright © Cv de Kempernaaze 2021.