zaterdag 13 januari

Deze zaterdag zijn we uitgetreden naar een tweetal recepties.
De eerste in onze buurgemeente Munstergeleen alwaar prins Dave 1 en jeugdprinses Noa 1 recipieerden.
De 10 jarige sportieve Noa Born had in haar motto ich daag dich oet vermeld
en dat was reden voor ons om onze jeugdprins Jarno 1 te verleiden tot drie klapzoenen. En aldus geschiedde.
Prins Dave, de nieuwe uitbater van gemeenschapshuis t Trefpunt in Munstergeleen overigens,
onderging alle felicitaties zeer ervaren.
Zijn zoon was afgelopen jaar jeugdprins dus het blijft feest in huize Janssen.

Daarna togen we richting Broeksittard alwaar Prinses Heidi 1 tussen haar Mechelkes de felicitaties maar wat graag in ontvangst nam.
Een drukke receptie waar veel verenigingen aanwezig waren
en daarmee aantoonden zeker oog en oor te hebben voor deze kleine edoch zeer gezellige damesvereniging.

Copyright © Cv de Kempernaaze 2021.