2018

Zondag 4 februari

Op de zondag van de Kenjeroptoch in Zitterd bezoeken we onze buurcollega's van euver de paol de Kleischotte uit Susterseel.
Altijd garant voor een prachtige Rijnlandse carnavalstraktatie. Grote verenigingen, dansmarietjes, potten bier, veel bezoekers en een klasse sfeer.
Een strak geleid programma waarin ook wij een plaatsje hadden. Na een mooie dans van onze dansmariekes, geleend van de Kronkelaere, overhandigden wij onze ordes aan prins Fabian, prinses Nadine en jeugdprinses Lucy.
Toen voor sommigen nog een pilsje en voor anderen rap naar de stad voor de Kinderoptocht.

Zaterdag 3 februari

de receptietour
Deze zaterdag stonden drie recepties op het bezoekschema redelijk over het Limburgse verspreidt.
Allereerst naar Bingelrade alwaar vorst Huub met zijn metgezellen van de Keescheknup ons warm ontvingen. Prins Yoeri en jeugdprins Jules werden gedecoreerd en ook jubilaris Heinz werd van een pin voorzien.
Daarna op naar Nieuwstadt naar de Foetelaers. Prinsenpaar Bas en Suzanne en jeugdpaar Dirk en Derkje stonden in een volle, warme edoch gezellige Foeteltempel de gasten netjes te woord onder de sprekersleiding van Martijn van Helvert. Ook jubilaris Zef werd met zijn 4x11 jubileum in het zonnetje gezet.
Daarna terug naar het Sittardse Sanderbout waar in het rustieke en sfeervolle voormalige kerkje de Koelkop hun receptie hielden. In een dergelijke ambiance is het ook fijn toeven voor hoogheid Melvin 2 en jeugdhoogheid Bionda 1.
De opdracht was om de zaak te sluiten deze avond. Schrijver dezes heeft dat niet gehaald maar ik vrees met grote vreze mijn raadkompanen wel. Alaaf.

Vrijdag 2 februari

Vrijdagavond 19.11 uur de receptie van de Kempernaaze. Het was nog stil in de zaal maar dat was stilte voor de storm. Een lange avond volgde. Veel verenigingen en stichtingen namen de moeite om in Zalencentrum de Oase langs te komen. Enkele verrassingen waren wel de in grote getale opgekomen Kleischotte en Marotte. Er was hierdoor veel sfeer, gezelligheid en feest in de zaal. Ook was voor de eerste keer een delegatie van cv Edelweiss uit Brunssum richting het Zittesje getogen.
Prins Sven 1, Jeugdprinses Bo 1, Vorst Ron 1 en afscheid nemend lid Otto hebben van alle felicitaties meer dan genoten. Aan het einde van de avond werd de vereniging en haar prinsen nog gefêteerd door de oud-jeugdhoogheden, de Auwt Prinse en de dames. Er werden diverse medailles en cadeaus uitgedeeld.
Een fraaie opmaat naar een druk weekeinde. Topreceptie waar we tevreden naar kunnen terug kijken.

donderdag 1 februari

Donderdagavond 1 februari tijd voor de minst gestructureerde receptie van ze allemaal. Tevens de gezelligste en spontaanste. Alles kan en mag en de gastvrijheid en plezier spatten eraf. Een ondeugende prins Frans 1 die de lach niet van zijn gezicht krijgt. Leuke artiesten elke 10 minuten een polonaise en een zaal gevuld met veel Sittardse, Geleense en Bornse verenigingen. Enkele Kempernaaskes doken daarna nog de Oase in voor de zitting van de Kwakzalvers.

Zondag 28 januari

Een dagje niets op het programma, tot........ de Sjtadssjool het KVL wint.
Met hun mooie liedje Ut wurt eune Topvasteloavend pakten ze in een volgepakte Schakel in Reuver de eerste prijs.
Omdat de school in onze wijk is gelegen was er spoedoverleg en togen we met een delegatie naar zalencentrum de Oase toe om daar de winnaars in te halen en toe te spreken.
We hopen erop dat ze onze invitatie voor aanstaande vrijdag op onze receptie gestand kunnen doen. Sjtadssjool Proficiat en alaaf.

Zaterdag 27 januari

Ook vandaag weer vroeg in ornaat om met de Kempernaaze naar Asta in Beek te gaan,
waar Start TV werd georganiseerd.
Tot onze verbazing werd dit begeleid door onze eigen huiskapel Noots Biejein.
Alle verenigingen die daar aanwezig waren moesten zich melden op het podium en werden door de verslaggevers van Start TV geïnterviewd.
Tussen de verenigingen door werden geweldige artiesten gepresenteerd op het podium.
Voor het avondprogramma was er even tijd om thuis de inwendige mens te versterken,
zodat we weer met veel energie naar zoals ze zelf zeggen
`t sjoonste sjtökske van Gelaen konden vertrekken om in Café-Zaal de Reünie de Kraonkelaere van onze ordes te voorzien.
Nadat William mooie woorden had gesproken werd Prins Milan I door onze Prins Sven I onderscheiden met de orde van de Kempernaaze
nu was het de buurt aan jeugdprinses Bo I die ervoor zorgde dat de jeugdprins Dylano I die hier zijn laatste avond heeft als jeugdprinsnte voorzien van onze orde.
Ook vandaag moest er weer een speldje worden geplaatst door Sven I want ook hier was er weer een jubilaris
namelijk Jan Baijens 2X11 jaar lid na deze plichtplegingen en nog iets gedronken te hebben werd er door de meeste moe maar voldaan van weer een drukke dag huiswaarts gegaan.
Sommige leden en de Hoogheid vonden dat we best nog wel even bij Tapperie de Gats konden na praten over deze dag, maar ook hier kwam een einde aan en iedereen ging voldaan naar huis.

Vrijdag 26 januari

Een avond die in het teken stond van maar een receptie, maar niet zomaar een receptie nee die van de Smautbulen in Einighausen.
Zoals ieder jaar een drukte van jewelste.
Aangezien onze nieuwe Vors Ron I in het buitenland was werd de voorzitter William aangewezen om te spreken

wat deze reis een hele taak was.
Dit was echter voor William geen probleem en hij zorgde er dan ook voor dat alles op een goede manier verliep en dat
Prins Sven I en jeugdprinses Bo I
de hoogheden van de Smautbulen Prins Bram I & Prinses Anke & Jeugdprinses Sam I te onderscheiden met onze medailles.
Dit was nog niet alles want dit jaar hadden de Smautbulen 4 jubilarissen
Jo Notermans 4x11 Lars Erren 1x11 Bert Stevens 1x11 jaar lid en Bert Vergossen 1x11 jaar vors
deze werden door onze hoogheden voorzien van het welbekende speldje van de Kempernaaze.

Woensdag 24 januari

Van avond stond het jaarlijkse Vastelaovestreffe van de gemeente op het programma,
dat dit jaar werd georganiseerd door de carnavalsverenigingen uit het stadsdeel born werd gehouden in het gemeenschapshuis in Born.
Het Vastelaoveshart werd dit jaar toegekend aan Rinus Tubée na verschillende optredens kregen de hoogheden weer de wel bekende medaille van de gemeente uitgereikt.
Tevens is er deze avond tijd om de banden met andere verenigingen te versterken.
Helaas duren zoon avonden te kort en werd de reis naar huis weer ingezet

Dinsdag 23 januari

Zitting in verzorgingshuis de Kolleberg.
Net aan de rand van ons ' territorium' gelegen maar desalniettemin een eigen avond is deze zitting.
Door de Mander georganiseerd en als hoogtepunt het uitroepen van een hoogheid , dit jaar Prinses Maria 1.
Met optredens van Gein haor baeter, mutch and too mutch, jean paul jessen, de dansmariekes van de Sjoutvotte, bij voorbaat gezellig.
De nonnevotteclub, de Marotte en uiteraard de Kempernaaze in volle luister aanwezig.
De 'oudjes' bleven goed wakker en nadat wij het pand hadden verlaten schijnt het nog lang onrustig te zijn geweest.

Zondag 21 januari

Deze zondag was de drukste dag van het seizoen met een prinse- ontbijt, 4 recepties en een matinee.
Gestart werd met de traditionele ontbijtronde bij de nieuwe hoogheid.
Een lekkere maaltijd door hem, zijn vriendin en stiefschoonmoeder bereidt.
De eerste receptie was bij de Marotte onze stadsvastelaovesvereniging alwaar prins Leon 1 recipieerde.
Daarna bij de Klumpkes in de Baandert waar prinses Renate in het middelpunt van de belangstelling stond.
Receptie 3 was bij de Narre in Euverhaove waar prins Jeroen 1 samen met jeugdprinses Maud 1 de scepter zwaait.
Tenslotte naar Geleen waar oppe Kloes de Sjoutvotte regeren en prins Thijs aan het roer staat. Uiteraard gesteund door de kersverse vorst Dave.
Als slagroom op het toetje naar het Matinee van de Merkuf, de auwt prinse van de Foetelaere in Nieuwstadt.
De opa van onze jeugdprinses Bo was prins in 1988 bij de Foetelaere onder de naam Math de 7de.
Een gezellige boel aldaar en na een lekker frietje bij Kempersnack werd de bank opgezocht thuis.

zaterdag 20 januari

Zitting 2018
Op zaterdag 20 januari 2018 was het zover.
De nieuwe prinsen van het Kempernaazeriek worden uitgeroepen tijdens het jaarlijks hoogtepunt de Zitting.
Maar niet voordat Roland 1 en Jarno 1 met een luide knal afscheid hadden genomen.
De pas opgerichte awd prinse lijfden toen Roland 1 in en beloonden hem en ons met een speciaal optreden van Gein Haor Baeter.
Over optredens gesproken gedurende de avond waren er muzikale en verbale kanonnen.
la Bamba, Rene Dirkx en richtig Rex samen met Blontj en blauw en Pierre van Helden in de buut zorgden voor veel amusement.
Om kwart voor 9 was het zover onder begeleiding van Aida's triomfmars werd onze nieuwe jeugdhoogheid Bo 1 ( Meens) door haar beide opa's naar binnen gebracht. Wat een plaatje !
Tegen 11 uur was het tijd voor de nieuwe hoogheid.
Aan het einde van de awd prinse act werd de kerstman binnengebracht gedurende de oude hit van de ww-band Es ut mit krismes vastelaoves waar.
Daaronder verscholen zat prins Sven 1 ( Raadschelders).
Beiden hoogheden namen meteen deel aan allerlei plechtigheden en ceremonies.
Lang nadat Richtig Rex met een superoptreden de tent had afgebroken werd het laatste biertje getapt en werd huiswaarts getogen alwaar de zondag start met een prinse- ontbijt om 11 uur.

zaterdag 13 januari

Deze zaterdag zijn we uitgetreden naar een tweetal recepties.
De eerste in onze buurgemeente Munstergeleen alwaar prins Dave 1 en jeugdprinses Noa 1 recipieerden.
De 10 jarige sportieve Noa Born had in haar motto ich daag dich oet vermeld
en dat was reden voor ons om onze jeugdprins Jarno 1 te verleiden tot drie klapzoenen. En aldus geschiedde.
Prins Dave, de nieuwe uitbater van gemeenschapshuis t Trefpunt in Munstergeleen overigens,
onderging alle felicitaties zeer ervaren.
Zijn zoon was afgelopen jaar jeugdprins dus het blijft feest in huize Janssen.

Daarna togen we richting Broeksittard alwaar Prinses Heidi 1 tussen haar Mechelkes de felicitaties maar wat graag in ontvangst nam.
Een drukke receptie waar veel verenigingen aanwezig waren
en daarmee aantoonden zeker oog en oor te hebben voor deze kleine edoch zeer gezellige damesvereniging.

Vrijdag 12 januari

Het Nonnevottebal.
Dit jaar op een nieuwe datum de tweede vrijdag van het nieuwe jaar en nieuwe locatie Gemeenschapshuis de Baandert

was er weer het altijd supergezellige Nonnevottebal.

Met optredens van Hou op die Kis, de Marotte zangers, Aldje, Gaston en Big Benny werd ons weer een avond met zeer veel muzikaal talent voorgeschoteld.

Ook werd onze inwendige mens hier niet vergeten en werden we weer verwend met de wel bekende Nonnevot.

Zaterdag 6 januari

Installatie Prinses van de Mechelkes

In het ultrakorte seizoen 2018 is de eerste uitroeping altijd, althans voor onze vereniging, die van Prinses van de Mechelkes.

Dit jaar werd als 12de prinses gepresenteerd, Heidi I (Hermans)

In een sfeervol gemeenschapshuis te Broeksittard omlijst met optredens van Karel Verspaget, Maurice Fermont en Katja Hens werd het een latertje.

Komende week de officiele receptie voor de nieuwbakken en in een prachtige jurk gehesen prinses Heidi I.

Copyright © Cv de Kempernaaze 2021.