Receptie de Doale

 

Op deze waterkoude winteravond werd een bezoek gebracht aan de Limbrichtse Doale.

Onder aanvoering van hun kersverse nieuwe vorst Erik 2 werd een receptie gehouden voor prins Sven 1 En jeugdpaar prins Loeka en prinses Dane.

Na hun doopceel gelicht te hebben werden de onderscheidingen van de Kempernaaze om hun reeds goed gevulde medaillespiegel gehangen.

Een prachtig trio waar de Doale terecht trots op mogen zijn.

Copyright © Cv de Kempernaaze 2020.